Maklumat Produk
e-Dompet & Remittance

e-Dompet

Sila baca Penyata Maklumat Produk ini dan Terma & Syarat sebelum menggunakan e-dompet TrueMoney.

1. Apakah produk ini?
TrueMoney adalah dompet elektronik (e-Dompet) yang membolehkan pengguna membuat transaksi tanpa tunai dan tanpa kad. Pengguna perlu mengisi kredit e-dompet sebelum membuat sebarang pembayaran atau pengiriman. Berikut adalah beberapa perkhidmatan yang ditawarkan untuk membawa kemudahan kepada pengguna.

 • Pembayaran dalam talian dan luar talian kepada peniaga
 • Pembayaran bil dan tambah nilai kredit
 • Pengiriman kredit kepada kawan & keluarga
 • Pembayaran melalui DuitNow QR

2. Apakah syarat umur?
Pengguna mestilah berumur 18 tahun ke atas. Bagi pengguna yang berumur kurang daripada 18 tahun, sila pastikan anda telah mendapat kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga yang sah sebelum mendaftar. Selepas pendaftaran, ia akan dianggap bahawa kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga telah diperolehi.

Nota: Bagi kanak-kanak di bawah umur yang mendaftarkan akaun dengan TrueMoney hanya boleh menggunakan perkhidmatan tersebut dengan kebenaran ibu bapa atau penjaga sahaja. Ibu bapa dan penjaga yang sah akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas penggunaan e-dompet kanak-kanak itu. 

3. Apakah syarat utama produk ini?

 • Pengguna boleh memuat turun produk ini melalui Google Play Store dan Apple App Store.
 • Peranti mudah alih pengguna mesti memenuhi keperluan sistem pengendalian minimum (Android dan iOS) untuk memuat turun dan menggunakan produk ini.
 • Peranti mudah alih yang digunakan mestilah bukan peranti yang diubah suai secara haram, contohnya, jailbroken atau rooted.
 • Dokumen anda mungkin akan diminta dari masa ke semasa apabila diperlukan berdasarkan garis panduan BNM.
 • Pengguna perlu mencipta PIN (Nombor Pengenalan Peribadi) 6 digit untuk tujuan keselamatan kerana ia diperlukan untuk semua transaksi pembayaran.
 • Pengguna mesti pada setiap masa melindungi PIN 6 digit mereka tanpa mendedahkannya kepada orang lain.
 • Pengguna tidak dibenarkan menggunakan produk ini untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang dan/atau untuk tujuan haram termasuk penipuan.
 • Pengguna mesti memastikan baki yang mencukupi dalam akaun e-dompet sebelum membuat sebarang pembayaran.
 • Pengguna hanya boleh memuatkan e-dompet mengikut had yang ditetapkan.
 • Untuk penamatan akaun, pengguna akan menerima baki mereka dalam tempoh 14 hari perniagaan selepas penamatan akaun.
 • TrueMoney mempunyai hak untuk menyekat, menggantung, membatalkan dan/atau menamatkan akaun pengguna jika pengguna melanggar atau gagal mematuhi Terma dan Syarat TrueMoney.
 • TrueMoney mempunyai hak untuk membatalkan kelayakan pengguna untuk sebarang promosi, kempen dan ganjaran jika pengguna melanggar atau gagal mematuhi mana-mana Terma dan Syarat TrueMoney.
 • TrueMoney mempunyai hak untuk meminda, menyemak, menukar, menarik balik, menggantikan atau mengalih keluar mana-mana terma dan syarat yang mengawal penggunaan e-dompet TrueMoney. Pindaan tersebut akan berkuat kuasa 21 hari selepas ia disiarkan dalam e-dompet TrueMoney atau di laman web TrueMoney.
 • Akaun pengguna tidak boleh dipindah milik kerana ia eksklusif kepada pengguna tersebut.

Di bawah adalah deskripsi untuk jenis, saiz, had transaksi, dan Syarat e-dompet TrueMoney.

Jenis e-dompetBasicVerifiedPremium
Saiz e-dompetRM200RM10,000RM10,000
Had Transaksi BulananRM2,000RM10,000RM10,000
Had Transaksi TahunanRM24,000RM120,000RM120,000
Pengiriman WangTidakYaYa
Syarat eKYC TidakYaYa
Penigiriman Wang Antarabangsa TrueMoneyTidakTidakYa

*  Sila rujuk kepada Maklumat Produk untuk Pengiriman Wang Antarabangsa

4. Apakah risiko utama?

 • PIN 6 digit pengguna didedahkan atau diketahui oleh orang yang tidak dibenarkan.
 • Telefon pengguna dicuri atau hilang. 
 • Maklumat kepada risiko siber yang boleh menyebabkan telefon pengguna digodam.

Untuk mengurangkan risiko di atas, pengguna dinasihatkan:-

 1. Tidak mendedahkan PIN 6 digit mereka kepada mana-mana pihak.
 2. Untuk memastikan telefon mereka selamat setiap masa.
 3. Sentiasa menggunakan versi Aplikasi TrueMoney yang terkini.
 4. Mengelak daripada menggunakan rangkaian internet awam yang tidak selamat.

Sekiranya risiko yang disenaraikan di atas berlaku, pengguna harus segera menghubungi kami di [email protected]

Sila ambil perhatian bahawa waktu operasi kami adalah dari Isnin hingga Jumaat, 9 pagi hingga 6 malam, kecuali Cuti Umum

5. Bolehkah saya mengisi kredit e-dompet True Money saya dengan wang tunai?
Ya, anda boleh! Lawati cawangan rakan kongsi kami yang terdekat untuk mengisi kredit e-dompet True Money anda hari ini!

 • Had Setiap Transaksi: RM1,000
 • Had Transaksi Harian: RM1,000
 • Had Transaksi Bulanan: RM5,000

6. Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya terdapat perubahan pada butiran hubungan saya?
Sila e-mel kami di [email protected]

7. Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut?
Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi kami di [email protected]

Pengiriman Wang Antarabangsa (Remittance)

Sila baca Maklumat Produk ini untuk Pengiriman Wang Antarabangsa dan Syarat & Syarat sebelum menggunakan TrueMoney Remittance.

1. Apakah produk ini?
TrueMoney Remittance adalah pelaksanaan Transaksi Luar Negara yang dijalankan oleh pengguna melalui Aplikasi TrueMoney. Pengguna dikehendaki mengisi kredit e-dompet sebelum membuat sebarang transaksi. Berikut adalah beberapa perkhidmatan yang ditawarkan untuk memberi kemudahan kepada pengguna.

 • Pengiriman ke Bank
 • Pengiriman ke e-Dompet

2. Apakah syarat umur?
Pengguna mesti berusia 18 tahun atau lebih. Sekiranya kami mendapat maklumat melalui sumber yang boleh dipercayai bahawa seorang pengguna berusia di bawah 18 tahun, kami akan membatalkan akaun pengguna tersebut dan memadam semua maklumat mengenai pengguna tersebut dari sistem dan rekod kami.

Nota: Anda perlu mempunyai akaun pengguna yang sah untuk menggunakan Pengiriman Wang Antarabangsa. Anda boleh memohon melalui Aplikasi True Money untuk menubuhkan akaun pengguna dengan menggunakan maklumat peribadi dan kata laluan, dan mengesahkan penerimaan Syarat Perkhidmatan True Money.

3. Apakah syarat utama produk ini?

 • Pengguna boleh menggunakan Pengiriman Wang Antarabangsa dengan log masuk ke Aplikasi True Money dan memberikan kami Pesanan anda.
 • Pengiriman Wang Antarabangsa boleh dilakukanke pelbagai negara destinasi dan disediakan dalam pelbagai mata wang seperti yang ditetapkan dari masa ke semasa di Aplikasi True Money.
 • Pesanan mesti dilengkapkan dengan maklumat yang kami perlukan, yang akan kami tetapkan dari masa ke semasa, yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan Pengiriman Wang kepada anda. Maklumat ini termasuk (tetapi tidak terhad kepada) maklumat berikut:
  • Profil Penerima Wang (Nama Penuh, Nombor Fon, Hubungan)
  • Pengiriman ke Bank (Akaun Bank, Nama Bank / Cawangan)
  • Pengiriman ke Dompet (Akaun Dompet)
 • Kami hanya akan menerima Pesanan yang diberikan kepada kami melalui Aplikasi True Money. Arahan anda untuk melaksanakan Transaksi akan dianggap oleh kami sebagai persetujuan anda untuk kami teruskan, dan kebenaran anda kepada kami untuk melaksanakan Transaksi tersebut.
 • Jika anda inginmelaksanakan Transaksi dalam mata wang selain daripada Ringgit Malaysia, kami akan menggunakan kadar pertukaran yang ditawarkan dan juga sebarang caj perkhidmatan yang akan dikenakan.
 • Untuk maklumat lanjut mengenai ini (menyatakan mata wang dan negara yang tersedia serta kadar pertukaran), lokasi pembayaran dan yuran pelanggan dan kadar pertukaran, sila rujuk bahagian Soalan Lazim di Aplikasi True Money.Di bawah adalah deskripsi untuk jenis, saiz, had transaksi, had Pengiriman Wang Antarabangsa dan Syarat e-dompet TrueMoney. 
Jenis e-dompetPremium
Saiz e-dompetRM10,000
Had Transaksi BulananRM10,000
Had Transaksi TahunanRM120,000
Pengiriman WangYa
Syarat eKYC Ya
Penigiriman Wang Antarabangsa TrueMoneyYa
Bukan WarganegaraWarganegara
Kolar biru*Kolar putih*
 • RM5,000 sebulan
 • Pengiriman ke negara asal sahaja
 • RM30,000 sehari
 • Pengiriman ke setiap negara yang tersenarai dalam Aplikasi
 • RM30,000 sehari
 • Pengiriman ke setiap negara yang tersenarai dalam Aplikasi
 • Wang hanya boleh dikirimkan kepada penerima yang didaftarkan terlebih dahulu oleh pengguna dengan True Money.

*Kategori pekerja kolar biru/putih ditentukan oleh permit kerja anda.

4. Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya terdapat perubahan pada butiran hubungan saya?
Sila e-mel kami di [email protected].

5. Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut?
Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi kami di [email protected].

Buletin

Dapatkan informasi lebih lanjut tentang promosi terkini dan tawaran hangat kami.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

Hubungi Kami

Alamat Perniagaan : 
True Money Malaysia Sdn. Bhd. 
Unit L4-01, Level 4, Wisma Capital A, No. 19, Lorong Dungun, Off Jalan Dungun, 50490 Kuala Lumpur.

E-mel Perkhidmatan Pelanggan :
[email protected]

Sembang dengan ejen Khidmat Pelanggan kami yang mesra via Live Chat :
Klik ikon Sembang warna jingga di sebelah bawah kanan skrin anda untuk mula bersembang!
Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 9 pagi hingga 6 petang, kecuali Cuti Umum.

© True Money Malaysia Sdn. Bhd. Hak Cipta Terpelihara