Dasar & Penyata Privasi

True Money menghargai privasi anda. Adalah penting bagi kami untuk memastikan bahawa anda memahami bagaimana maklumat peribadi anda dilindungi dan jenis maklumat yang diterima dan dikumpul oleh kami setiap kali anda melawati laman web kami atau setiap kali anda berurus niaga dengan kami.

Keselamatan dalam talian untuk maklumat peribadi anda
Melainkan anda memilih untuk dikenal pasti, anda adalah dan akan kekal tanpa nama kerana laman web kami direka bentuk untuk mengekalkan kerahsiaan anda. Sekiranya maklumat peribadi diperlukan, anda akan diminta oleh sistem kami. Ini juga benar sekiranya anda membuka akaun dengan kami dan ingin mengakses akaun tersebut dalam talian, anda akan dikehendaki untuk memberi maklumat yang bertindak sebagai pengecam. True Money telah menyediakan perlindungan untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada penggunaan yang tidak dibenarkan atau akses yang tidak wajar. Perlindungan tersebut mungkin termasuk:

 • Kata laluan dan nombor pengenalan peribadi (PIN): Kata laluan dan PIN anda adalah unik untuk anda, dan merupakan langkah pertama yang penting dalam melindungi maklumat anda dalam talian. 
 • Penyulitan 128-bit: True Money menggunakan protokol Secure Sockets Layer (SSL) untuk melindungi maklumat peribadi yang dihantar kepada kami secara elektronik. Maklumat yang dihantar SSL disulitkan, atau dikacau, untuk menghalang pembacaan komunikasi elektronik yang tidak dibenarkan.

Anda memahami sepenuhnya dan mengakui bahawa True Money tidak dapat menjamin bahawa maklumat peribadi yang anda masukkan dalam talian tidak akan disalahgunakan, dipintas, diubah suai, dipadam atau digunakan oleh pihak lain walaupun perlindungan fizikal, elektronik dan prosedur telah dilaksanakan dan dipercayai memberikan perlindungan yang mencukupi kepada maklumat peribadi anda, seperti mana-mana sistem yang serupa, ia mungkin tertakluk kepada kesilapan manusia dan operasi.

Alat pengumpulan data dalam talian: memperbaiki dan menilai kefungsian dan keberkesanan laman web
True Money, seperti kebanyakan organisasi, kadangkala mengumpulkan data, seperti alamat IP anda, untuk lebih memahami cara pelawat menavigasi laman web kami. Kami mungkin mengumpul maklumat tentang bilangan pelawat baharu dan berulang, halaman mana yang dilawati oleh pelawat, berapa lama mereka melawat, lokasi mereka secara geografi dan butiran serupa. True Money juga boleh menjejaki bilangan pengguna yang melawati iklan yang mempromosikan produk dan perkhidmatan kami yang mungkin muncul di laman web syarikat lain. Semua maklumat sedemikian dikumpulkan dalam bentuk yang tidak boleh dikenal pasti dan digunakan untuk meningkatkan prestasi dan kefungsian laman web kami, mencipta pengalaman yang lebih baik untuk pelawat kami, mengukur respons terhadap kempen pemasaran web dan memberikan anda kandungan yang lebih relevan berdasarkan kemungkinan minat anda dalam kandungan, produk dan perkhidmatan True Money.

True Money atau ejennya, bagi pihak kami , mengumpul maklumat ini melalui penggunaan kuki dan imej elektronik yang dikenali sebagai suar web.

Kuki (cookies) dan suar web (web beacon)
Kuki ialah sekeping maklumat kecil yang dihantar oleh laman web ke komputer anda di mana ia disimpan pada pemacu keras anda. Dalam usaha kami untuk memudahkan lawatan anda yang seterusnya ke laman web kami, True Money mungkin menggunakan maklumat yang disimpan pada kuki anda. Kami memberi jaminan kepada anda bahawa kuki tidak mengenal pasti anda melainkan anda telah memilih untuk memberikan identiti anda kepada kami. Kuki tidak boleh mengakses maklumat atau fail lain daripada komputer anda. Terdapat 2 jenis kuki – kuki sesi dan kuki kekal atau berterusan.

Kuki sesi (kadangkala dipanggil kuki “sementara”) dipadamkan apabila anda menutup pelayar Internet anda dan meninggalkan laman web kami. Di sesetengah negara, hanya kuki sesi digunakan.

Kuki “kekal” ialah fail yang kekal pada komputer anda apabila anda menutup pelayar Internet anda. Kuki kekal hanya boleh dibaca oleh laman web yang mencipta kuki apabila anda melawat semula laman tersebut. Kuki kekal tidak digunakan dalam semua bidang kuasa kami.

Kuki boleh mengenal pasti pelawat hanya jika pelawat telah menggunakan ciri log masuk laman web. Jika anda meminta kami untuk menyimpan ID akses anda untuk digunakan pada kali seterusnya anda melawat laman web kami, kami akan menggunakan kuki kekal untuk menyimpan ID akses anda dalam format yang disulitkan pada komputer anda supaya pada kali berikutnya anda melawati laman web kami anda akan dikenalpasti apabila anda log masuk. Dengan cara ini, laman web boleh mengingati keutamaan anda dan memberikan pengalaman yang lebih berpadanan.

Kuki kekal mempunyai tarikh luput dan dipadamkan secara automatik daripada komputer anda selepas tarikh luputnya. Anda juga boleh mengosongkan kuki yang disimpan melalui pilihan penyemak imbas anda pada komputer anda. Walau bagaimanapun, melainkan anda mempunyai tetapan yang tidak membenarkan kuki, pada kali seterusnya anda melawat laman web kami, kuki baharu akan ditambahkan. Anda boleh menetapkan penyemak imbas laman web anda untuk memberitahu anda apabila anda menerima kuki supaya anda boleh memutuskan sama ada untuk menerima atau menolaknya. Memandangkan prosedur untuk mengubah pilihan berbeza mengikut penyemak imbas, anda harus menyemak menu “Bantuan” penyemak imbas anda untuk mengetahui cara mengubah pilihan kuki anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa menolak kuki semasa melawat laman web True Money mungkin mengakibatkan bahagian tertentu laman web tidak berfungsi dengan betul atau cekap seolah-olah kuki dibenarkan.

Kuki kekal yang mungkin diletakkan pada komputer anda oleh Rangkaian Paparan Google yang berkaitan dengan kempen pemasaran web digunakan untuk meningkatkan perkaitan iklan paparan yang mungkin anda lihat apabila anda melawati laman web lain yang diservis oleh Rangkaian Paparan Google. Untuk menarik diri daripada kuki ini, pilih butang tarik diri pada halaman Pusat Privasi Google.

Suar web ialah istilah kolektif yang digunakan untuk merujuk kepada “teg piksel”, “suar web” atau “imej GIF jelas” yang dibenamkan dalam halaman web dan biasanya tidak kelihatan kepada pengguna. Suar web digunakan untuk banyak tujuan yang sama seperti kuki, membenarkan True Money atau ejennya bagi pihak True Money untuk menyusun statistik agregat tentang corak penggunaan laman web, seperti berapa kali pautan atau kawasan di laman web diklik. Semua maklumat yang dikumpul oleh mana-mana alat penjejakan dalam talian ini adalah bukan peribadi dan tidak digunakan berkaitan dengan sebarang maklumat lain yang boleh mengenal pasti anda secara peribadi melainkan anda telah memasukkan ID akses dan kata laluan anda atau memberikannya kepada kami melalui kuki kekal anda.

Kami mungkin berkongsi maklumat lawatan laman yang diperoleh menggunakan kuki, suar web dan teknologi lain yang serupa dengan Google Analitis atau ejen lain untuk menganalisis aktiviti dalam talian di laman web kami atau sebagai tindak balas kepada iklan dalam talian kami.

Pautan ke laman web di luar True Money
Untuk menyediakan pelawat laman web dengan lebih banyak maklumat yang mungkin membantu mereka, sesetengah laman web kami mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak berkaitan dengan atau diselenggara oleh True Money. Kami tidak memantau amalan privasi laman pihak ketiga ini dan tidak mempunyai kuasa ke atasnya. Akibatnya, anda memahami sepenuhnya dan mengakui bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas dasar pengumpulan data dan prosedur laman-laman web seperti ini sama sekali .

Notis khas – jika anda bawah umur 18 di bawah undang-undang Malaysia
Laman web kami tidak ditujukan kepada kanak-kanak yang dianggap di bawah umur mengikut undang-undang yang tertakluk, dan kami tidak akan mengumpul, menggunakan, menyediakan atau memproses dalam apa jua bentuk lain ,apa-apa maklumat peribadi kanak-kanak di bawah umur sedemikian dan dalam mana-mana kes di bawah umur 1 8tahun secara sengaja. Oleh itu, kami juga meminta anda, jika anda masih dianggap di bawah umur dan lebih muda daripada umur 18, jangan hantar maklumat peribadi anda kepada kami (contohnya, nama, alamat dan alamat e-mel anda). Kami tidak akan bertanggungjawab untuk maklumat sedemikian yang diberikan kepada kami.

Jika anda berada di bawah status bawah umur mengikut undang-undang anda yang tertakluki dan anda bagaimanapun ingin bertanya soalan atau menggunakan laman web ini dalam apa jua cara yang memerlukan anda untuk menyerahkan maklumat peribadi anda, sila minta ibu bapa atau penjaga anda berbuat demikian bagi pihak anda sambil menyatakannya secara jelas.

Pemindahan data anda ke luar negara
Oleh kerana anda memberi kami Data Peribadi anda secara sukarela, anda dengan ini bersetuju untuk kami menggunakannya mengikut Dasar Privasi ini. Disebabkan oleh sifat Internet jika anda melawati laman kami dari negara selain daripada mana-mana negara dalam bidang kuasa True Money dan ahli gabungannya, komunikasi anda pasti akan mengakibatkan pemindahan maklumat merentasi sempadan antarabangsa. Jika anda memberikan Data Peribadi kepada laman kami, anda mengakui dan bersetuju bahawa Data Peribadi tersebut boleh dipindahkan dari lokasi semasa anda ke pejabat dan pelayan True Money dan sekutu, ejen dan penyedia perkhidmatan yang dirujuk di sini terletak di negara lain. Sekiranya data dipindahkan ke negara yang undang-undangnya tidak menyediakan perlindungan data yang setara, True Money hendaklah memastikan perlindungan yang mencukupi bagi Data Peribadi tersebut menurut Dasar Privasi ini.

Dengan melawati laman web ini dan memberikan Data Peribadi kepada laman kami, anda bersetuju dengan pemindahan ini.

Interaksi antara anda dan True Money
Kami berminat dengan pandangan anda, dan kami menghargai maklum balas daripada pelanggan dan pelawat kami, oleh itu kami telah menyediakan papan kenyataan, kumpulan berita, maklum balas, e-mel, kemudahan forum dan/atau bilik sembang. Jika pada bila-bila masa laman web ini menawarkan sebarang bilik sembang, kemudahan papan kenyataan, kumpulan berita dan lain-lain. kami mungkin mengumpul maklumat peribadi yang anda dedahkan.

Maklumat sedemikian akan digunakan mengikut dasar privasi ini. Walau bagaimanapun, kami sudah tentu tidak boleh mengawal dan bertanggungjawab ke atas penggunaan maklumat peribadi pihak lain yang anda sediakan kepada mereka melalui laman web ini. Kami menggalakkan anda berhati-hati tentang maklumat peribadi yang anda dedahkan dengan cara ini.

Komen
Laman web True Money mungkin termasuk bahagian interaktif seperti kawasan mengulas di mana pelawat ke laman boleh memberi ulasan. Sila ingat bahawa sebarang maklumat yang didedahkan dalam kawasan ini menjadi maklumat awam dan anda harus berhati-hati apabila membuat keputusan untuk mendedahkan maklumat peribadi anda. Anda memahami sepenuhnya bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang maklumat yang diterbitkan di bahagian komen laman web ini.

Kemas kini dan perubahan
True Money berhak, pada bila-bila masa, untuk menambah, menukar, mengemas kini, atau mengubah suai Dasar Privasi ini, tanpa sebarang notis lain kepada anda. Sebarang perubahan, kemas kini atau pengubahsuaian sedemikian akan berkuat kuasa serta-merta selepas disiarkan di Laman. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak Polisi ini dari semasa ke semasa untuk memastikan anda bersetuju dengan semua yang dinyatakan.

Komitmen privasi kami
True Money komited untuk melindungi privasi semua maklumat peribadi yang diberikan kepada kami. True Money percaya bahawa penggunaan maklumat ini dengan betul adalah penting untuk kejayaannya; maklumat yang diamanahkan kepada kami sebenarnya diperlukan untuk kami menyampaikan produk dan perkhidmatan yang sesuai kepada anda.

Komitmen privasi kami merangkumi semua operasi kami termasuk semua subsudiari True Money, syarikat induknya dan semua syarikat-syarikat lain yang berkaitan dengan True Money.

Komitmen privasi kami adalah lebih daripada mematuhi undang-undang privasi yang berkenaan; ia adalah mengenai melakukan perkara yang betul untuk berjuta-juta individu yang hidupnya kami sentuh setiap hari melalui penggunaan maklumat peribadi mereka, walau apa cara sekali pun dikumpulkan atau diterima oleh kami. Prinsip berikut mencerminkan komitmen kami untuk melindungi maklumat peribadi dalam jagaan kami, yang berada di bawah prinsip tujuan dan perkadaran yang sah:

 • Kami menyimpan maklumat peribadi anda dan perniagaan yang anda lakukan dengan kami secara sulit.
 • Kami mengumpul, menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi daripada anda hanya untuk memberikan anda produk dan perkhidmatan kami untuk membantu anda memenuhi keperluan anda.
 • Kami memperoleh maklumat peribadi tentang anda secara sah dan adil.
 • Kami tidak mendedahkan maklumat peribadi tanpa kebenaran anda kecuali jika dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang atau pihak berkuasa yang berkenaan. Tetapi kami mungkin berkongsi maklumat peribadi dengan ejen kami, pembekal perkhidmatan , sekutu kami , syarikat induk atau subsidiari, berkaitan dengan menyediakan, mentadbir dan menyediakan produk dan perkhidmatan kami serta pemasaran bagi pihak kami.
 • Apabila kami memilih untuk mempunyai perkhidmatan tertentu, seperti pemprosesan data, yang disediakan oleh ejen pihak ketiga atau penyedia perkhidmatan bagi pihak kami, kami berbuat demikian mengikut undang-undang yang berkenaan. Dalam sesetengah kes, kami mungkin memindahkan maklumat peribadi anda kepada pekerja, pembekal perkhidmatan atau ejen kami yang terletak di tempat selain daripada tempat maklumat itu diberikan.
 • Kami bertanggungjawab ke atas semua maklumat peribadi dalam simpanan kami, termasuk maklumat yang dipindahkan kepada pihak ketiga yang melaksanakan perkhidmatan bagi pihak kami. Semua individu atau syarikat sedemikian, di mana sahaja mereka berada, dikehendaki oleh kami untuk melindungi kerahsiaan maklumat peribadi anda dengan cara yang konsisten dengan dasar dan amalan privasi kami.
 • Kami mengekalkan prosedur yang sesuai untuk memastikan maklumat peribadi yang kami miliki adalah tepat dan, jika perlu, sentiasa dikemas kini. Setakat yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan, anda boleh mendapatkan pembetulan maklumat peribadi anda jika anda percaya bahawa maklumat yang kami ada adalah tidak tepat.
 • Kami cuba membalas permintaan untuk akses kepada – atau pembetulan – maklumat peribadi secepat mungkin. Dalam keadaan di mana undang-undang tidak memberi anda hak untuk mengakses, kami akan menerangkan sebab akses dinafikan.
 • Kami mengekalkan perlindungan teknikal danjuga perlindungan dari segi organisasi untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada kehilangan, kecurian, akses tanpa kebenaran, pendedahan, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian. Kami mengehadkan akses kepada mereka yang mempunyai perniagaan perlu tahu.

Privasi dalam talian
True Money mempunyai perlindungan fizikal, elektronik dan prosedur untuk membantu melindungi maklumat peribadi yang diberikan melalui transaksi dan aktiviti dalam talian. Baca lebih lanjut mengenai kaedah yang kami gunakan untuk membantu melindungi maklumat anda dalam talian.

Pada sesetengah laman web kami, kami mungkin menggunakan alat pengumpulan data dalam talian untuk meningkatkan kefungsian, meningkatkan keselamatan, menilai keberkesanan laman web dan kempen pengiklanan kami, atau memberikan pelawat pengalaman dalam talian yang disesuaikan. Baca tentang pernyataan privasi dalam talian kami untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang penggunaan kuki dan suar web kami.

Memastikan rekod kami tepat
Kami berhasrat untuk menyimpan maklumat kami tentang anda setepat mungkin. Jika anda ingin menyemak, menukar atau memadam butiran yang telah anda berikan kepada kami, sila hubungi kami seperti yang dinyatakan di bawah.

Keselamatan data peribadi anda
Kami menghargai maklumat peribadi anda, maka kami akan memastikan tahap perlindungan yang mencukupi. Oleh itu, kami telah melaksanakan teknologi dan dasar dengan objektif untuk melindungi privasi anda daripada akses tanpa kebenaran dan penggunaan yang tidak wajar dan akan mengemas kini langkah-langkah ini apabila teknologi baharu tersedia, mengikut kesesuaian.

Maklumat perhubungan
Jika anda mempunyai sebarang soalan, kebimbangan atau aduan tentang perlindungan maklumat peribadi anda di True Money, sila hubungi kami di enquiry@True Money.com.my.

True Money boleh mengemas kini atau mengubah suai komitmen privasi ini dari semasa ke semasa dan ini boleh diakses melalui laman web kami.

Penyata dasar privasi kami
Privasi adalah lebih daripada sekadar melindungi data peribadi yang mungkin anda kongsi melalui penggunaan produk dan perkhidmatan kami, atau semasa menggunakan laman web kami. Privasi juga adalah mengenai kewajipan kami untuk menggunakan dan mendedahkan maklumat ini hanya untuk tujuan yang telah kami jelaskan kepada anda.

Maklumat anda membolehkan kami memberikan perkhidmatan dan produk yang terbaik kepada anda dan kami komited terhadap privasi anda.

Data peribadi merujuk kepada maklumat peribadi, maklumat istimewa dan maklumat peribadi sensitif seperti yang ditakrifkan (jika ada) dalam undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

Maklumat peribadi merujuk kepada sebarang maklumat, sama ada direkodkan dalam bentuk material atau tidak, yang secara langsung memastikan identiti seseorang individu. Ini termasuk alamat dan maklumat hubungan anda.

Maklumat peribadi sensitif termasuk umur anda, tarikh lahir, status perkahwinan, keselamatan sosial dan nombor pengenalan kerajaan yang lain, maklumat dasar, maklumat kesihatan/perubatan dan kewangan.

Maklumat Keistimewaan ialah apa-apa dan semua bentuk maklumat yang, di bawah keputusan mahkamah dan undang- undang lain yang berkaitan, termasuk PDPA 2010, membentuk komunikasi istimewa, seperti, tetapi tidak terhad kepada, maklumat yang boleh dilakukan oleh seseorang yang diberi kuasa untuk mengamalkan perubatan, pembedahan atau obstetrik. telah memperoleh dalam merawat pesakit dalam kapasiti profesional.

Dengan memberikan True Money dengan data peribadi, anda telah memberi kebenaran dan persetujuan secara jelas untuk pengumpulan, penggunaan dan pemprosesan data tersebut untuk tujuan yang sah dan perlu berikut:

 • Memproses aplikasi untuk produk dan perkhidmatan kami, sama ada melalui proses manual atau automatik;
 • Menyediakan, mentadbir dan menyediakan produk dan perkhidmatan kami untuk membantu anda memenuhi keperluan anda, termasuk untuk tujuan menambah baik/menaik taraf sistem dan proses perniagaan kami atau pelantikan vendor pihak ketiga ;
 • Menilai kesesuaian anda untuk produk dan perkhidmatan, termasuk menjalankan analisis data, penyelidikan pasaran dan tinjauan yang bertujuan untuk memberikan anda produk dan perkhidmatan yang lebih baik;
 • Memaklumkan anda tentang produk dan perkhidmatan True Money , termasuk maklumat pemasaran atau promosi berkenaan produk melalui panggilan telefon, mel, e-mel, SMS atau saluran elektronik lain;
 • Mematuhi undang-undang, peraturan, arahan, pengeluaran oleh, atau perjanjian dan kewajipan True Money yang berkenaan kepada mana-mana pihak berkuasa, pengawal selia, badan penyeliaan, agensi penguatkuasaan, bursa, mahkamah, badan separa kehakiman atau tribunal yang berwibawa;
 • Mengenal pasti, menyiasat dan mencegah jenayah kewangan, termasuk penipuan, rasuah, pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, termasuk tetapi tidak terhad kepada penyerahan laporan kepada pihak berkuasa kompeten Pencegahan Pengubahan Wang Haram;
 • Menguatkuasakan dan/atau mempertahankan hak True Money di hadapan mana-mana agensi, mahkamah, tribunal, badan separa kehakiman;
 • Mengiktiraf tujuan komersial atau perniagaan lain yang sah atau sah yang diperlukan untuk melaksanakan, atau berhubung dengan, kontrak atau perkhidmatan yang subjek datanya adalah pihak;
 • Apabila perlu atau diingini dalam konteks hubungan majikan-pekerja antara True Money dan subjek data; dan
 • Membolehkan True Money melaksanakan tadbir urus ke atas perniagaannya dan memastikan risiko yang timbul daripadanya dikenal pasti, diukur, diurus dan dikurangkan dengan sewajarnya.

Kami juga mungkin mengumpul data peribadi daripada sumber lain jika diperlukan (cth, majikan anda, biro kredit, persatuan/organisasi, dll.) sebagaimana yang dibenarkan secara sah.

Untuk Perkongsian dan entiti Korporat, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda telah (a) menasihati subjek data anda tentang tujuan mengumpul data peribadi dan pendedahannya kepada True Money, hak mereka sebagai subjek data dan maklumat lain yang berkaitan, dan (b) memperoleh persetujuan dan kuasa yang diperlukan untuk mendedahkan data peribadi pengarah, pegawai, pekerja, ahli dan wakil anda yang lain kepada True Money, menurut undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

Dengan siapa kami boleh dedahkan dan berkongsi data peribadi anda
Sambil mengambil kira hak privasi anda, kepentingan awam terhadap ketersediaan data dan keperluan untuk penyediaan perkhidmatan kami kepada anda, kami mungkin mendedahkan dan berkongsi data peribadi anda kepada yang berikut:

 • Mana-mana ahli Kumpulan True Money, pengarah, pegawai, pekerja, wakil yang diberi kuasa, syarikat berkaitan dan sekutunya;
 • Pembekal perkhidmatan dan vendor pihak ketiga termasuk pemproses kad kredit, analitik data dan pembekal sokongan pelanggan, dan penyedia perkhidmatan IT yang bersetuju untuk mengekalkan kerahsiaan data peribadi. Mereka akan mempunyai akses kepada data peribadi anda hanya jika perlu, untuk melaksanakan fungsi yang mereka diamanahkan, dan jika mereka mempunyai piawaian keselamatan dan privasi yang mencukupi yang boleh diterima oleh True Money;
 • badan kehakiman atau tribunal;
 • Penasihat profesional termasuk perakaunan, cukai, kewangan atau penasihat undang-undang; atau
 • Sesiapa sahaja yang kami anggap perlu untuk tujuan menyediakan produk dan perkhidmatan kepada anda dan tujuan lain yang dinyatakan di atas.

Melindungi data peribadi anda
Pemprosesan data peribadi anda mendedahkan anda kepada risiko kewangan, undang-undang, peraturan atau reputasi yang mungkin terhasil daripada pemprosesan atau pendedahan data peribadi yang tidak dibenarkan. True Money komited untuk melindungi privasi semua data peribadi yang diberikan kepada kami. Kami mengekalkan perlindungan fizikal, teknikal dan dari segi organisasi untuk melindungi data peribadi anda daripada kehilangan, kecurian, akses tanpa kebenaran, pendedahan, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian.

Kami mengehadkan akses kepada mereka yang perlu tahu bagi tujuan menjalankan perniagaan. Kami bertanggungjawab ke atas semua data peribadi dalam simpanan kami, termasuk maklumat yang dipindahkan kepada pihak ketiga yang melaksanakan perkhidmatan bagi pihak kami. Semua orang sedemikian, di mana sahaja mereka berada, dikehendaki oleh kami untuk melindungi kerahsiaan dan privasi data peribadi anda dengan cara yang konsisten dengan dasar dan amalan privasi kami.

Hak anda sebagai subjek data
Sebagai Subjek Data, anda mempunyai hak berikut:

 • Hak untuk dimaklumkan.
  Anda mempunyai hak untuk dimaklumkan sama ada data peribadi anda sedang, atau telah diproses, termasuk kewujudan pembuatan keputusan dan pemprofilan automatik, termasuk sebarang pelanggaran data peribadi yang mungkin mengakibatkan risiko untuk hak dan kebebasan anda.
 • Hak untuk membantah.
  Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda, termasuk pemprosesan untuk pemasaran langsung, pemprosesan automatik atau pemprofilan. Anda juga boleh memilih untuk TIDAK menerima maklumat pemasaran daripada True Money.
 • Hak untuk akses.
  Anda mempunyai hak untuk akses yang munasabah, secara bertulis, kepada kandungan data peribadi anda yang telah diproses . Anda juga mempunyai hak yang munasabah untuk mengetahui cara ia diproses; sumber dari mana ini diperoleh; penerima dan sebab pendedahan, jika ada; tarikh terakhir maklumat diubah suai; dan maklumat mengenai proses automatik di mana maklumat anda akan digunakan sebagai asas tunggal untuk sebarang keputusan yang mungkin memberi kesan yang ketara kepada anda.
 • Hak untuk membetulkan data yang salah.
  Anda mempunyai hak untuk membetulkan sebarang ralat dalam data peribadi dan jika perlu, boleh menyegerakan permintaan anda.
  Hak untuk padam atau sekat (hak untuk dilupakan).
 • Hak untuk padam atau sekat (hak untuk dilupakan).
  Anda mempunyai, berdasarkan alasan yang munasabah dan kepentingan awam terhadap ketersediaan data, hak untuk menggantung, menarik balik atau mengarahkan penyekatan, penyingkiran atau pemusnahan data peribadi anda daripada sistem pemfailan True Money , tanpa menjejaskan True Money daripada meneruskan pemprosesan data peribadi untuk tujuan komersial, operasi, perundangan dan kawal selia.
 • Hak untuk mendapatkan kemudahalihan data.
  Jika data peribadi diproses melalui cara elektronik dan dalam format berstruktur dan biasa digunakan, anda berhak mendapatkan daripada True Money salinan data tersebut dalam format elektronik atau berstruktur yang biasa digunakan dan membenarkan penggunaan selanjutnya anda.
 • Hak untuk mendapat pampasan
  Anda boleh mendapatkan pampasan untuk sebarang kesulitan yang dialami disebabkan oleh penggunaan data peribadi yang tidak tepat, tidak lengkap, ketinggalan zaman, palsu, diperoleh secara tidak sah atau tanpa kebenaran, dengan mengambil kira sebarang pelanggaran hak dan kebebasan anda sebagai subjek data.
 • Hak untuk memfailkan aduan.
  Anda boleh memfailkan aduan atau melaksanakan hak anda di atas dengan menghubungi kami melalui butiran hubungan yang diberikan di bawah. Anda juga boleh mengemukakan kebimbangan privasi kepada pihak berkuasa yang berkenaan.

Berapa lama kami akan mengekalkan data peribadi anda
Data peribadi anda akan disimpan oleh True Money sepanjang tempoh akaun anda dan/atau sehingga tamat had pengekalan yang ditetapkan oleh piawaian True Money, piawaian industri, undang-undang dan undang-undang penutupan akaun dan tempoh yang ditetapkan sehingga pemusnahan, pelupusan atau anonimasi rekod, melainkan ditarik balik secara bertulis atau ditahan kerana perubahan dalam maklumat yang dibekalkan oleh Syarikat.

Cara menghubungi True Money
[email protected]

Pindaan
True Money berhak untuk menukar (bahagian) Pernyataan Privasi ini pada bila-bila masa dan tanpa notis. Adalah disyorkan agar anda menyemak Pernyataan Privasi ini secara berkala untuk perubahan.

Buletin

Dapatkan informasi lebih lanjut tentang promosi terkini dan tawaran hangat kami.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

Hubungi Kami

Alamat Perniagaan : 
True Money Malaysia Sdn. Bhd. 
Unit L4-01, Level 4, Wisma Capital A, No. 19, Lorong Dungun, Off Jalan Dungun, 50490 Kuala Lumpur.

E-mel Perkhidmatan Pelanggan :
[email protected]

Sembang dengan ejen Khidmat Pelanggan kami yang mesra via Live Chat :
Klik ikon Sembang warna jingga di sebelah bawah kanan skrin anda untuk mula bersembang!
Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 9 pagi hingga 6 petang, kecuali Cuti Umum.

© True Money Malaysia Sdn. Bhd. Hak Cipta Terpelihara